ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεια

κανουμε το καλυτερο για εσασ

Η Ορίζοντας Μελετητική ιδρύθηκε το 2019  στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, στην εκπόνηση Τεχνικών Μελετών και Ερευνών, στις επιβλέψεις Τεχνικών Έργων καθώς και    στην υλοποίηση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

There are many variations passages of available.

There are many variations passages of available.

Οι Υπηρεσίες Μας

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)  
     
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων των προϊόντων του κανονισμού 2023/956 του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM)
 • Μελέτες Επεξεργασίας & Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΔΥΑ)
 • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Επίβλεψη κατασκευής έργων
 • Project Management
 • Technical Due Diligence 
 • Άδειες Χρήσης Νερού Γεωτρήσεων
 • Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
 • Επιδότηση μέσω εθνικών (Αναπτυξιακός Νόμος) και Ευρωπαϊκών (ΕΣΠΑ) πόρων
 • Οικονομικές μελέτες

 • Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων και ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες

 • Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

 • Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες

 • Μελέτες Λιμενικών Έργων

 • Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων

 • Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας)
 • Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας)

 • Χημικές Μελέτες και Έρευνες

 • Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων

 • Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες

 • Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες 

 • Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες