Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Η Ορίζοντας Μελετητική ιδρύθηκε το 2019  στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, στην εκπόνηση Τεχνικών Μελετών και Ερευνών, στις επιβλέψεις Τεχνικών Έργων καθώς και    στην υλοποίηση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.