Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για τιε Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Καινοτομία και ερευνητική αριστεία για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην εξορυκτική και μεταλλευτική βιομηχανία.

Υποστηρίζοντας την καινοτομία σε έναν κόσμο που αλλάζει!

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της βιώσιμης κοινωνίας παρέχοντας οικολογικές και καινοτόμες λύσεις στην εποχή της κυκλικής. οικονομίας

ΤΟΕΒ Χαλάστρας

Τοπικός οργανισμός εγγείων βελτιώσεων